SPECIAAL VOOR APOTHEKERS, ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN

De achilleshiel van de geneeskunde!

Diensten en producten voor (farmaceutische) Zorg, Gemeenten & Onderwijs

SPECIAAL VOOR ARTSEN, APOTHEKERS & VERPLEEGKUNDIGEN IN DE 1E LIJN

 

 

 

 

Therapietrouw.com begeleidt en ondersteunt (zorg)professionals, chronisch zieken en andere stakeholders in en rondom zorg om Goed Gebruik Geneesmiddelen & Gezondheid positief te beïnvloeden door specifieke en op maat gemaakte interventies, workshopmodules, geven van lezingen, strategiesessies, coaching- en scholingsprogramma's.

Ons doel:

Op het gebied van therapietrouw, gezondheid en gedragsbeïnvloeding het verschil maken door bij te dragen aan:

  • Bewustwording over en bewustzijn van dat ondanks, maar ook dankzij geneesmiddelen en voeding kwaliteit van leven en vitaliteit wordt bevorderd en verhoogd;
  • Engagement: mensen verbinden, motiveren, stimuleren, mee laten denken en participeren;
  • bevorderen van vitaliteit, persoonlijke en professionele ontwikkeling van ieder mens, gezond of ziek, jong of oud, man of vrouw;
  • Effectiever sturen op het binden en boeien van de patiënt, als zorgconsument, op de gedeelde verantwoordelijkheid;
  • Meer aandacht voor de verschillende menselijke dynamieken en manieren van informatie-verwerking (omgaan met verschillen tussen mensen);
  • Waarde en differentiatie toevoegen aan het 1e (en 2e) lijn zorgverlenerschap;
  • Duurzame inzetbaarheid van mensen met een aandoening;
  • Goed werkgever- en werknemerschap.

Praktisch, realistisch én met menselijke maat zijn hierbij de sleutelwoorden.

Zelfstandig of in opdracht vertalen wij onze ervaring, expertise en kennis naar producten, diensten en programma's. Bewustwording, leren van en met elkaar, sturen op eigen en gedeelde verantwoordelijkheid, motiveren en stimuleren nemen een essentiële plek in bij de ontwikkeling van onze producten en diensten.

Wilt u weten wat therapietrouw.com voor u kan betekenen?  Neem gerust vrijblijvend contact op of ga direct naar het contactformulier.

Wij helpen u en uw team graag voor te bereiden op de vraag van vandaag en morgen!

Beppie van Vliet, namens Therapietrouw.com.