SPECIAAL VOOR APOTHEKERS, ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN

De achilleshiel van de geneeskunde!

Diensten en producten voor (farmaceutische) Zorg, Gemeenten & Onderwijs

SPECIAAL VOOR ARTSEN, APOTHEKERS & VERPLEEGKUNDIGEN

 

 

 

 

Goed gebruik geneesmiddelen: ANTIBIOTICA-RESISTENTIE

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar bij teveel gebruik van antibiotica gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes, zoals blaasontsteking of genezing van een knieoperatie, kunnen dan levensbedreigend worden.

Therapietrouw is een specifiek onderdeel van de zorg bij (chronisch) ziek zijn. Ieder mens met een aandoening of ziekte krijgt hier zowel privé als op het werk mee te maken.

Therapietrouw is het opvolgen door de patiënt/zorgconsument van de samen met de zorgverlener gemaakte afspraken met betrekking tot de voorgestelde therapie. Of het nu een afspraak is met de behandelend arts, de apotheker, de diëtist of de fysiotherapeut. Deze afspraken kunnen gaan om het innemen van voorgeschreven medicijnen, het in de praktijk brengen van een voedings-of dieetadvies, het toepassen van beweegadviezen of het aanpassen van een leefstijl.

Wereldwijd zijn patiënten/zorgconsumenten weinig therapietrouw. Uit onderzoek van de World Health Organization (WHO) blijkt dat in geïndustrialiseerde landen slechts 50% van de geneesmiddelen-gebruikers met een chronische aandoening therapietrouw is.

Farmaceutische patiëntenzorg 2020:  de toekomstvisie voor apothekers.