Therapietrouw

ZORGZAAM, REALISTISCH ÉN MET MENSELIJKE MAAT!

Ik, Jij, Wij: Sterk - Sterker - Sterkst

Wat doet therapietrouw.com?

Therapietrouw.com verleent diensten aan verschillende zorgprofessionals (o.a apothekers, (huis)artsen) en organisaties in het landschap van de zorg. Hiernaast bedenkt en ontwikkelt therapietrouw.com interactieve interventies, instrumenten (o.a. (bord) spel) en (nascholings)programma's toegesneden op de actualiteit van vandaag en morgen.

Wij doen dit met het specifieke accent op:

 • Zorg en gezondheid
 • Aandoening en therapie (medicijnen  en voeding)
 • Sexe- en genderspecifieke gezondheidszorg
 • Zelfmanagement (zelfredzaam- en zelfzorgzaamheid)
 • Welzijnsvitaliteit, mentale weerbaarheid & introvertheid: sterker op het werk met of zonder aandoening
 • Het doorbreken van denk- en gedragspatronen
 • Professionaliseren, optimaliseren en veranderen/vernieuwen
 • Klantgericht- en -gedrevenheid ('hostcrafting')
 • Coaching

Praktisch, realistisch én met menselijke maat zijn hierbij de sleutelwoorden.

Waarom?

Therapietrouw. com heeft ambities met betrekking tot de driehoek zorg(verlening) - gezondheid - ziekte/aandoening en therapietrouw-bevorderende interventies.

Therapietrouw.com wil met de ontwikkelde activiteiten binnen en buiten het zorglandschap eigentijds en constructief waarde toevoegen of bijdragen aan: 

 • De vernieuwing/verandering in de zorg.
 • Het optimaliseren van patiëntenzorg en professionele samenwerking.
 • Het belang van farmacotherapie.
 • Het inhoud geven aan de vernieuwde verhouding binnen de zorg: arts en apotheker als gids en specialisten gezondheid en farmacie versus de patiënt als zorgconsument, ervaringskundige en regisseur van de eigen gezondheid.
 • De (farmaceutische) zorgverlening en het professioneel handelen: van reactief naar proactief
 • Gezondheid, vitaliteit en welzijn.
 • Kennisvergroting over ziekten en gezondheid.
 • Gezondheidsbevordering binnen de samenleving.
 • Zelfmanagement (zelfredzaam- en zelfzorgzaamheid).
 • Mentale weerbaarheid
 • Zelfmanagement
 • Omgaan met de persoonlijke dynamiek en informatieverwerking: introverten en extraverten

Wat

Voor onze activiteiten vertalen wij onze ervaring, expertise en kennis naar producten, diensten en programma's zoals:

 • Serious ( Health ) gameful interactions
 • Geaccrediteerde nascholingstrajecten voor zorgprofessionals ( o.a. apothekers, farmaceutisch consulenten en artsen)
 • Coachingmodules voor zorgprofessionals en mensen met aandoeningen (diabetes, hart- en vaatziekten, kanker)
 • (spel) workshop en gastlessen
 • Vrouw-specifiek-gerichte modules o.a. mentale weerbaarheid, perfectionisme versus idealisme en mindbugs: vooroordelen en veroordelen versus oordelen en beoordelen

Resultaat

Met onze diensten en ontwikkelde instrumenten, programma's en interventies willen wij het verschil maken en bijdragen aan verschillende resultaten:

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Een betere levenskwaliteit bij ziekte
 • Preventie
 • Het breder gedragen krijgen van therapietrouw
 • Verbeteren en optimaliseren van geneesmiddelengebruik
 • Het geven van een impuls aan de persoonlijke ontwikkeling
 • Verdieping en/of verbreding van de (zorg)professionaliteit
 • Vernieuwing in het handelingsrepertoire
 • Het welzijn van de mens
 • Goed werkgever- en werknemerschap
 • Krachtig en authentiek handelingsrepertoire bij introvert zijn

Aandachtsvelden

Therapietrouw.com richt zich bij haar activiteiten op een aantal specifieke thema- of accentvelden. Deze zijn: 

De interactieve instrumenten, diensten, workshops  en serious games  (Health & Education) worden door therapietrouw.com zelfstandig of in opdracht ontwikkeld.

Standaard antwoorden hebben wij niet. Ons werk is maatwerk. Op basis van uw specifieke vraag is het mogelijk in opdracht  een interventie, programma, instrument of dienst te ontwikkelen. 

Wellicht geeft onze website aanleiding voor een expliciete vraag over onze dienstverlening, de ontwikkeling van een workshop, leertraject, (health) interaction of serious game, het geven van een gastcollege of een nadere persoonlijke kennismaking.

Wilt u weten wat therapietrouw.com voor u kan betekenen?  Neem gerust vrijblijvend contact op of ga direct naar het contactformulier

Wij helpen u graag verder! Beppie van Vliet, namens Therapietrouw.com.