Therapietrouw de achilleshiel van de geneeskunde

Zorgzaam – Realistisch - Menselijke maat - Gedeelde verantwoordelijkheid - Samen beslissen

therapietrouw centraal, gedeelde verantwoordelijkheid van alle stakeholders in en rondom de zorg, met elkaar het gesprek en dialoog aangaan om samen te beslissen

 

 

 

 

Therapietrouw.com is gespecialiseerd in het bedenken & ontwikkelen van gameful interventies voor het positief beïnvloeden van:

1. therapietrouw (geneesmiddelen & voeding);

2. gezond (en volwaardig) voedingspatroon bij volwassenen en kinderen met of zonder aandoening;

3. de (beroeps)houding en gedrag van professionals binnen de zorg en dienstverlening

De ontwikkelde gameful interventies verwerken wij onder andere in specifieke of op maat gemaakte coachings-, workshop- en scholingsmodules.

Dit willen we bereiken

Waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven, het breder gedragen krijgen van het juist & veilig gebruiken van geneesmiddelen (therapietrouw), het stimuleren van gezond eetgedrag en kennis over gezond en volwaardig eten. Bijdragen aan:

  • Bewustwording over en bewustzijn van dat ondanks, maar ook dankzij geneesmiddelen en gezonde en volwaardige voeding kwaliteit van leven en vitaliteit wordt bevorderd en verhoogd;
  • Duurzame inzetbaarheid van mensen met of zonder een aandoening;
  • Het bevorderen van veerkracht en eigenaarschap voor gezond en plezierig leven en werken van ieder mens, gezond of ziek, jong of oud, man of vrouw;
  • Het stimuleren van de verbreding en verdieping van het persoonlijk en professioneel  handelingsrepertoire;
  • Het toevoegen van differentiatie aan het 1e (en 2e) lijn zorgverlenerschap.

Praktisch, realistisch én met menselijke maat zijn hierbij de sleutelwoorden.

Zelfstandig of in opdracht vertalen wij onze ervaring, expertise en kennis naar producten, diensten en programma's. Bewustwording, leren van en met elkaar, sturen op eigen en gedeelde verantwoordelijkheid, motiveren & stimuleren nemen een essentiële plek in bij de ontwikkeling van onze producten en diensten.

Wilt u weten wat therapietrouw.com voor u kan betekenen?  Neem gerust vrijblijvend contact op of ga direct naar het contactformulier.

Wij helpen (toekomstige) professionals, management en teams graag voor te bereiden op de vraag van vandaag en morgen!

Hartelijke groet, 

Beppie van Vliet, namens Therapietrouw.com.