THERAPIETROUW.COM SPECIAAL VOOR APOTHEKERS, ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN

Mensenwerk & Maatwerk

SPECIAAL VOOR APOTHEKERS, ARTSEN, FARMACEUTEN< VERPLEEGKUNDIGEN

 

 

Therapietrouw.com leert 1e lijns zorgprofessionals op organisatie- en teamniveau medicamenteuze therapietrouw te beïnvloeden en beheersbaar te maken.

Wij doen dit door specifieke en op maat gemaakte interventies. Hierdoor kan effectiever worden gestuurd op het binden en boeien van zorgconsumenten, op de gedeelde verantwoordelijkheid bij een therapie en waarde worden toegevoegd aan het zorgverlenerschap en de levenskwaliteit van de mens met een aandoening

Praktisch, realistisch én met menselijke maat zijn hierbij de sleutelwoorden.

Wat

Zelfstandig of in opdracht vertalen wij, onze ervaring, expertise en kennis naar producten, diensten en programma's zoals:

  • Geaccrediteerde nascholingstrajecten voor zorgprofessionals in de 1e lijn
  • Lezingen en dialoogsessies
  • Coachingmodules voor zorgprofessionals en voor mensen met aandoeningen (diabetes, hart- en vaatziekten, kanker)
  • Gastlessen
  • Vrouw-specifiek-gerichte modules o.a. mentale weerbaarheid, perfectionisme versus idealisme en mindbugs: vooroordelen en veroordelen versus oordelen en beoordelen
  • Webinars (per februari 2015)

Standaard antwoorden hebben wij niet. Ons werk is maatwerk. Op basis van uw specifieke vraag is het mogelijk in opdracht  een interventie, programma, instrument of dienst te ontwikkelen. 

Wilt u weten wat therapietrouw.com voor u kan betekenen?  Neem gerust vrijblijvend contact op of ga direct naar het contactformulier

Wij helpen u graag verder! Beppie van Vliet, namens Therapietrouw.com.